0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Przedsiębiorczość akademicka na Politechnice Warszawskiej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym badaniu dotyczącym przedsiębiorczości akademickiej na Politechnice Warszawskiej. Badanie jest skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów PW. Dotyczy takich obszarów tematycznych jak zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy, potrzeba wsparcia własnych przedsięwzięć biznesowych przez uczelnię, oferta edukacyjna PW dotycząca przedsiębiorczości oraz bariery hamujące rozwój akademickiej przedsiębiorczości na PW.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Dziękujemy!

 


Dział Badań i Analiz
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

www.cziitt.pw.edu.pl