0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Jak tam trafić? Badanie użytkowników przestrzeni Politechniki Warszawskiej

 

Drodzy Członkowie społeczności Politechniki Warszawskiej,

 

w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” realizowane jest badanie, którego celem jest określenie potrzeb studentów, doktorantów, pracowników i innych osób korzystających z przestrzeni Politechniki Warszawskiej w zakresie oznakowania przestrzeni (tzw. wayfindingu). Elementy wayfindingu stanowią tablice informacyjne, plany kampusów i plany budynków, tabliczki informacyjne oraz znaki kierujące w budynkach i na zewnątrz. Mogą być zarówno wolnostojące, jak i naścienne. 

Badanie koncentruje się na głównym terenie Kampusu Centralnego PW i adresowane jest do wszystkich osób, które odwiedzają ten obszar – nawet sporadycznie. Wypełniając ankietę, proszę odnosić się do swoich doświadczeń związanych z tym obszarem Politechniki Warszawskiej. W ankiecie wykorzystujemy nazwy Gmachów Politechniki Warszawskiej, ale odpowiadając na pytania, należy mieć na uwadze, że w poszczególnych Gmachach mieszczą się różne jednostki PW. Ankieta jest rozbudowana, ale część pytań ma charakter uzupełniajacy (PYTANIE UZUPEŁNIAJĄCE) – udzielenie na nie odpowiedzi nie jest obowiązkowe. 

Analiza zebranych danych pozwoli na diagnozę stanu istniejącego oraz opracowanie wytycznych do projektu nowego oznakowania przestrzeni Politechniki Warszawskiej, uwzględniającego zróżnicowane potrzeby użytkowników.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Badanie będzie realizowane do 15 sierpnia 2021 r.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i udzielonym odpowiedziom możliwe będzie udoskonalenie przestrzeni naszej Uczelni i sprawienie, że będzie ona bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom.

Do ankiety przekieruje Pana/Panią przycisk DALEJ w prawym dolnym rogu ekranu.

Obszar objęty badaniem przedstawiono na rysunku (z mapą Kampusu PW można zapoznać się także pod linkiem https://www.pw.edu.pl/mapa/).

                                                                                                                                                                                     

 

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” współfinansowanego ze środków EFS (Działanie 3.5 PO WER).

 

Zachęcamy do udziału w badaniu!

Zespół realizujący Zadanie 3a projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”