Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Politechnika Warszawska

 

Ankieta dotycząca wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy w inteligentnych miastach.


Niniejsze badanie realizowane jest przez Politechnikę Warszawską wspólnie z międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów z 13 krajów.

Prosimy Państwa o ocenę zastosowania urządzeń monitorujących przestrzeń miejską do celów lepszego jej zaprojektowania dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

Urządzenia Internetu Rzeczy wykorzystywane w mieście to np.:

 • kamery (analiza obrazu, rozpoznawanie postaci, rozpoznawanie twarzy i emocji),

 • mikrofony (analiza otaczającego dźwięku),

 • czujniki ruchu (analiza poruszania się po mieście),

 • czujniki zanieczyszczeń, 

 • czujniki pogodowe.

 

Dane przetwarzane są w trybie Edge Computing (anonimowo, nie są nigdzie przesyłane). Zebrane dane mogą być wykorzystane m.in. do:

 • dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb wszystkich użytkowników,

 • zapewnienia bezpieczeństwa,

 • informowania o lokalnych zagrożeniach,

 • informowania o transporcie miejskim,

 • przekazywania dedykowanej informacji turystycznej,

 • informowaniu o dedykowanej ofercie handlowej.

 

Prosimy o odpowiedź na pytania w 9 obszarach oraz na 8 pytań ogólnych.

Ankieta jest dobrowolna, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z jej wypełniania.

Wyniki będą wykorzystane do oceny akceptacji urządzeń Internetu Rzeczy działających w trybie Edge Computing w przestrzeni miejskiej. 

 

Dziękujemy Państwu za pomoc.