Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 

 

Za chwilę zostanie Pani/Pan przekierowana/y do formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie współpracy z Działem Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w tym w zakresie prowadzenia badań społecznych. 

Prośba o wypełnienie formularza wynika z troski o spełnienie zobowiązań nakładanych przez RODO.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Działu Badań i Analiz

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechniki Warszawskiej