Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

DemoDay Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

W trakcie DemoDay będą mieli Państwo okazję poznać technologiczne start-upy - lokatorów Inkubatora Innowacyjności PW oraz pomysły biznesowe wspierane w ramach programów preinkubacyjnych: "Od pomysłu do projektu biznesowego" oraz "Preinkubacja-szybki start dla przedsiębiorczych".

4 grudnia 2019 r. (środa), godz. 11.00-14.00
CZIiTT PW, ul. Rektorska 4, Warszawa, sala 4.01

 

(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
Nazwa firmy/ Uczelnia
Stanowisko/ Wydział
Telefon kontaktowy:
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego jest Pan/i zainteresowany/-a uczestnictwem w wydarzeniu "DemoDay Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej"?
(To pytanie jest wymagane)

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) - „RODO” Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą wydarzenia pt.: "DemoDay Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej". Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pan udział w wydarzeniu. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy, którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Warszawską. 

W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

(To pytanie jest wymagane)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, instytucja/uczelnia, stanowisko/wydział, e-mail) przez Politechnikę Warszawską z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w celach otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.