Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rejestracja na warsztaty z zakresu współpracy z  inwestorami

 

Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności pracowników i doktorantów w zakresie  zarządzania firmą oraz przekazanie wiedzy i technik pozwalających na efektywne prezentowanie pomysłów przed inwestorem.

Na szkoleniu będzie można dowiedzieć się o ogólnych zasadach współpracy z inwestorem, prowadzeniu spółek, uwarunkowaniach prawnych dot. współpracy z inwestorami, klauzul abuzywnych w zapisach umów oraz sposobach skutecznej prezentacji swoich pomysłów w celu ich komercjalizacji przed inwestorami.

Zakres warsztatów:

Dyfuzja innowacji i relacje z inwestorem,

Modele biznesowe – w tym lean canvas,

Proces inwestycyjny

Rozmowa z inwestorem – speed dating,

Prawne aspekty (własność intelektualna, prowadzenie spółek, tworzenie umów, klauzule abuzywne)

Metody skutecznej prezentacji inwestorskiej oraz komunikacja z inwestorem.

 

Liczba miejsc ograniczona do maksymalnie 30 miejsc!

Termin warsztatów: 21-22.02.2018

 

(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać swoje imię i nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać posiadany tytuł lub stopień:
(To pytanie jest wymagane)
Jaką uczelnię/jednostkę naukową Pan/i reprezentuje?
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać nazwę projektu, który chciał(a)by Pan/i zaprezentować w trakcie warsztatów:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę dokończyć następujące zdania:

 

W wyniku realizacji projektu powstanie...
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie...
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać liczbę osób, które pracują obecnie nad projektem:
(To pytanie jest wymagane)
Czy był(a)by Pan/i zainteresowany/a rozmową z inwestorem na temat swojego projektu?
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać swój e-mail w celach kontaktowych:
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).