Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz rejestracyjny - Badanie strony www PW

W celu wzięcia udziału w badaniu strony www Politechniki Warszawskiej, prosimy o wypełnienie formularza. Wszystkie podawane dane posłużą wyłącznie w celu dobrania odpowiednich grup badawczych. Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

(To pytanie jest wymagane)
E-mail:
(To pytanie jest wymagane)
Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
Status:
(To pytanie jest wymagane)
Wydział:
Rok urodzenia:
Numer telefonu:
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Warszawską w celu rekrutacji do badania dot. strony internetowej PW.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na nasz e-mail spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, z siedzibą przy
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@pw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji do badań związanych ze stroną internetową Politechniki Warszawskiej.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1. lit RODO.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.