LegalTech Polska #2


Cykl: GETM3
Temat seminarium: Wyjazdy naukowców w ramach projektu GETM3 – prace badawcze i relacja z mobilności do Newcastle w ramach programu RISE (H2020)
Prelegenci: dr Aleksandra Wycisk, dr Katarzyna Dziewanowska
Termin:  29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz.17:00 - 18:30
Miejsce: sala 4.01, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4 

Za chwilę przejdą Państwo do formularza rejestracji.