Badania społeczne w ramach akcji Projekt NAUKOWIEC dot. narzędzi wspierających rozwój kariery młodych naukowców


Szanowni Państwo,

Badanie kierujemy zarówno do młodych naukowców (studentów, doktorantów, doktorów), jak i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery.

Udział w badaniu jest anonimowy. Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut.

W każdej chwili wypełniania kwestionariusza mogą Państwo przerwać i wrócić do jego wypełniania w dowolnym czasie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 20 listopada

Inicjatorem ankiety jest konsorcjum partnerów Projektu NAUKOWIEC. Przygotowaniem i przeprowadzeniem badania zajmuje się Dział Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 

W przypadku pytań dot. badania, prosimy o kontakt: badania@cziitt.pw.edu.pl

Dziękujemy za udział w badaniu!