Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Katalog - formularz zgłoszeniowy dla zespołów POB

 

 

Szanowni Państwo,

na kolejnych stronach znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy do Katalogu promującego działalność zespołów badawczych działających
w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wyszczególnionych informacji, które staną się podstawą opracowania Katalogów dla każdego z POB
i będą mogły posłużyć m.in. jako narzędzie wspierające nawiązywanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

Dodatkowo, opcjonalnie, niniejszy formularz zawiera w drugiej części także możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań/technologii, które zostaną przedstawione w publikacji: Badania, Innowacje, Technologie (BIT). Jest to dodatkowa możliwość wypromowania swoich rozwiązań/technologii.

Formularz prosimy wypełnić do 24.05.2021 do końca dnia. W celu przejścia do formularza prosimy wcisnąć przycisk "dalej" w prawym dolnym rogu strony.

 

Katalogi dla POB-ów oraz opracowanie BIT przygotowuje Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. Działanie koordynuje p. Klaudyna Nowińska (klaudyna.nowinska@pw.edu.pl), do której proszę kierować ewentualne pytania.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Katarzyna Modrzejewska – kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW

Katalog usług B+R PW opracowywany w ramach  badania pt. „Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych”, realizowanego w ramach projektu NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.