footer NERW 2 PW | Formularz zgłoszeniowy do udziału w procesie coachingowym
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

NERW 2 PW | Formularz zgłoszeniowy do udziału w procesie coachingowym

Szanowni Państwo, Liderzy/Kierownicy zespołów,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w procesie coachingowym mającym na celu podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także podniesienie efektywności działań zarządczych lidera/kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Proces coachingowy będzie realizowany w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez lidera/kierownika zespołu i obejmie łącznie 45 godzin (odpowiednio 15 godzin dla lidera/kierownika zespołu oraz 30 godzin dla zespołu). Terminy poszczegolnych sesji w ramach procesu dla danego zespołu będą ustalane indywidualnie z coachem.

Szczególowe informacje na temat procesu coachingowego znajdują się na stronie projektu.

Zgłoszenia zespołu do udziału w procesie coachingowym dokonuje lider/kierownik danego zespołu poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie dokumetów zgodnie z Regulaminem rekrutacji par. 5. ust. 1. 

Termin zakończenia rekrutacji: 31.07.2022 r. 

 

Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w procesie coachingowym jest przekazanie przez SAP Portal Pracowniczy przez wszystkich uczestników procesu (lidera/kierownika oraz zgłoszonych przez niego członków zespołu) Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (wzór zakresu danych do przekazania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji). Oświadczenie jest przekazywane dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu udziału we wsparciu - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi danej osobie udział w projekcie.

 

Wsparcie realizowane jest w ramach zadania 25 projektu "NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Z wyrazami szacunku,

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

 

Projekt "NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.