Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

NERW 2 PW | lista mailingowa dla studentów

 Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów Politechniki Warszawskiej do zapisania swojego adresu mailowego na listę mailingową dla osób chcących otrzymywać informacje o prowadzonych rekrutacjach na bezpłatne szkolenia, warsztaty i kursy dla studentów w ramach projektu NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca.

 

z wyrazami szacunku

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW (dwe.cziitt@pw.edu.pl)

 

Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu: www.nerw.pw.edu.pl

(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail: 
(To pytanie jest wymagane)

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z rekrutacją na szkolenia, kursy i warsztaty w projekcie „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwi otrzymanie przez Panią/Pana informacji o prowadzonych rekrutacjach w ramach projektu.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu, tj. do 30.09.2022 r.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Miejsce na dodatkowe uwagi: