Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

KULTURA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI

Szanowni Państwo,


Kultura innowacyjności wspiera proces kreowania innowacji w firmie - zwiększa szansę firmy na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też, w ramach prowadzonej dysertacji, podjęłam się próby diagnozy sposobów i elementów budowy kultury innowacyjności w polskich parkach technologicznych. Wierzę, iż wyniki badań mogą wesprzeć proces profesjonalizacji parków technologicznych w Polsce, a to przełoży się na zwiększenie potencjału innowacyjności firm w Polsce.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, ale również do udostępnienia badania innym osobom, które Państwa zdaniem mogą być zainteresowane jego wynikami. W ramach podziękowania za udział w badaniu, wszystkim zainteresowanym, przesłany zostanie raport z wynikami badania lub publikacja „Jak budować kulturę innowacyjności w firmie?”

 Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. 


Z poważaniem,

Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
Politechniki Warszawskiej

 

 

Obowiązek informacyjny:

Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)- „RODO”.  Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu „Kultura innowacyjności organizacji współpracujących z parkami technologicznymi”. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Pani/Pana dane zostaną usunięte po okresie dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.

W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.”