0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Politechnika Warszawska (N)

 

Ankieta dotycząca wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy w przemyśle.

 

Niniejsza ankieta prowadzona jest przez Politechnikę Warszawską wspólnie z międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów z 13 krajów. 
Celem jest zrozumienie czynników, które wpływają na akceptację technologii urządzeń Internetu Rzeczy w przemyśle.


Prosimy o odpowiedź na pytania w 17 obszarach oraz dodatkowo na 12 pytań ogólnych.

 

Ankieta jest dobrowolna, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z jej wypełniania.

Wyniki będą wykorzystane do oceny akceptacji technologii Internetu Rzeczy w przemyśle w różnych krajach.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc.