Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Katalog usług B+R PW_formularz zgłoszeniowy

 

 

Szanowni Państwo,

na kolejnych stronach znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy do katalogu usług B+R oferowanych na Politechnice Warszawskiej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wyszczególnionych informacji, które staną się podstawą opracowania katalogów wydziałowych
oraz katalogu ogólnouczelnianego.

Katalog usług B+R PW przygotowuje Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

Dodatkowo, opcjonalnie, niniejszy formularz zawiera w drugiej części także możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań/technologii, które zostaną przedstawione w publikacji: Badania, Innowacje, Technologie, wydawanej przez Dział Komercjalizacji CZIiTT PW.
Jest to dodatkowa możliwość wypromowania swoich rozwiązań/technologii.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Klaudyną Nowińską (klaudyna.nowinska@pw.edu.pl).

 

Z wyrazami szacunku,

dr Katarzyna Modrzejewska – kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW
 

Katalog usług B+R PW opracowywany w ramach  badania pt. „Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych”, realizowanego w ramach projektu NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.